06-40096287

Oefentherapie Mensendieck

Met oefentherapie leer je de klacht of het probleem te herkennen, te begrijpen en te beïnvloeden.