06-40096287

Chronische pijn

Eén op de 5 volwassenen lijdt aan chronische pijn. Bent u die ene die pijn ervaart? Als deze pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden. Chronische pijn beïnvloed – naast het lichamelijke aspect – ook uw relaties, werk, vriendschappen, hobby’s en hoe u de kwaliteit van leven ervaart. In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid met zich mee. U vraagt zich af: Waardoor wordt de pijn veroorzaakt? Hoe moet ik er mee omgaan? Wat kan ik zelf doen om grip te houden op de klachten?

Mensendieck praktijk Breezand is aangesloten bij het landelijk Netwerk Chronische Pijn en werkt met het Chronisch Pijn Protocol; een behandeling speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn.

Behandeling

In de behandeling kijken we wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hier anders mee om kunt gaan. Een combinatie van fysieke en mentale oefeningen worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Aangezien iedereen chronische pijn en de gevolgen ervan anders beleeft, maken we een behandeling op maat.

Mogelijke behandelonderdelen zijn:

  • begrijpen hoe pijn werkt
  • hoe u zelf invloed kunt uitoefenen op de pijn
  • evenwicht (her)vinden tussen belasting en belastbaarheid
  • leren ontspannen.

Na 3 maanden bespreken we de resultaten met u, vindt overleg plaats met uw verwijzer en passen we de behandeling zo nodig aan.

Voor wie

Het chronisch pijn protocol is voor mensen die al langer dan 3 maanden pijn ervaren en die weer grip op hun leven willen krijgen.

Behandeldoelen

Tijdens de behandeling ben ik als het ware uw coach. Samen gaat u met de door uzelf gestelde doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’. Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden. En dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden met familie en vrienden.

 Meer informatie

De kosten worden in de meeste gevallen vergoed door de verzekeraar, wanneer u aanvullend verzekert bent. Voor meer informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met mirjam@mensenco.nl