06-40096287

Psychosomatische oefentherapie

Psychosomatische oefentherapie geeft u inzicht in de relatie tussen uw lichamelijke klachten en de achterliggende (mogelijke) psychosociale oorzaken. U ontdekt en u leert mogelijkheden om uw gezondheid positief te beïnvloeden. De therapeut leert u weer signalen van uw lichaam te voelen en hiernaar te luisteren. Het leren omgaan met de stressfactoren en het leren ontspannen spelen hierbij een centrale rol.

Een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. Wij kunnen daardoor uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. De psychosomatisch oefentherapeut kan u helpen lichaam en geest weer in balans te brengen.

Stress moet aan en uit kunnen

Stress, wij hebben er dagelijks mee te maken. Er is niets aan de hand als wij ons er goed bij voelen. Stress is zelfs gezond. Wij hebben het nodig om goed te kunnen presteren, onszelf te motiveren en het beste uit onszelf te halen. Stress wordt ongezond wanneer wij stress niet afwisselen met ontspanning en herstel. Oftewel stress moet aan en uit kunnen. Zodra er sprake is van teveel of langdurige stress, dreigt het gevaar dat lichaam en geest zich onvoldoende herstellen, met als gevolg lichamelijke en/of psychische klachten en verminderde prestaties. Hoe meer wij uit balans raken en onze kracht verliezen, hoe meer signalen van stress wij afgeven.

Psychosomatische klachten

Enerzijds kunnen wij stress psychisch ervaren. Bijvoorbeeld wanneer onze concentratie vermindert, wij prikkelbaar worden, gaan piekeren of problemen hebben met slapen. Anderzijds kunnen wij stress ook meer lichamelijk ervaren door bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten en ademhalingsproblemen. Vaak is het een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Wij spreken dan van psychosomatische klachten. Ook de manier waarop we tegen een klacht aankijken of hoe we met problemen omgaan, kan een rol spelen bij het ontstaan van stressklachten.

Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen de wal en het schip. Daar waar het gemengde (lichamelijke en psychosociale) problematiek betreft, is de psychosomatisch oefentherapeut bij uitstek bekwaam deze klachten te behandelen. De psychosomatisch oefentherapeut biedt een totaaloplossing. De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek.

 

De psychosomatische behandeling

De psychosomatische oefentherapie reikt u nieuwe en verrijkende mogelijkheden aan om uw klacht, uw leven en uw gezondheid positief te beïnvloeden en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken. De psychosomatische oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. Samen met u gaat de therapeut op zoek naar de oorzaak van uw klacht(en).

De behandeling bestaat uit verschillende lichaamsbewustwordingsoefeningen (door middel van ontspannings-, adem- en aandachtstraining; mindfulness) maar ook uit therapeutische gesprekken waarin we op zoek gaan naar het probleem achter de klacht. U krijgt meer inzicht in uw gedachten, emoties (gevoelens) en handelen (gedrag) en leert hoe u deze kan beïnvloeden en er beter mee om te gaan. Er wordt dus gepraat en geoefend.

Voorbeelden van psychosomatische klachten zijn:

Lichamelijke klachten: algehele vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten, nek- en rugklachten, hoofdpijn, rsi/KANS, buikklachten, benauwdheid, hyperventilatie, hartkloppingen, slaapproblemen.

Psychische klachten: prikkelbaarheid, piekeren, het zich moeilijk kunnen concentreren, neerslachtigheid, angstgevoelens, onzekerheid, rouw en verlieservaringen, overspannenheid, burn-out.

Sociale componenten: conflicten, verminderde prestaties, verminderde motivatie, ziekteverzuim