06-40096287

Valanalyse

In Nederland komt iedere 7 minuten een 65-plusser zo ernstig ten val, dat hij of zij naar de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis moet. Veel van dit soort valincidenten zijn te voorkomen door tijdig in te grijpen.

Waarom een valanalyse?

Veel valpartijen zijn met simpele maatregelen te voorkomen. Met de Valrisicotest wordt er vastgesteld of u een hoger valrisico heeft. Wanneer er sprake is van verhoogt risico wordt er een valanalyse uitgevoerd. Denk aan problemen met mobiliteit, angst om te vallen, visusproblemen, medicatiegebruik, duizeligheid en ADL-afhankelijkheid. De valanalyse richt zich op het achterhalen van uw persoonlijke risicofactoren en dan kunnen we u gericht adviseren en doorverwijzen als dat nodig is.

Voor wie?

De valrisicotest is voor mensen van 65 jaar en ouder. Sommige mensen hebben meer kan om te vallen. Doe daarom de test.

Adviezen

Aan de hand van de bevindingen bespreken we de adviezen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een cursus ‘in Balans’ of een individueel oefenprogramma om te leren hoe u vallen kunt voorkomen.

Meer informatie

De kosten worden in de meeste gevallen vergoed door de verzekeraar. Neem contact op voor meer informatie over de valanalyse en blijf zelfstandig en zelfredzaam!