De week van 26 september – 1 oktober 2016 is uitgeroepen tot Nationale Week van de Pijn. In Nederland lijden maar liefst 2,2 miljoen mensen aan chronische pijn. Dit dwingt de gezondheidszorg tot een nieuwe aanpak van chronische pijn. Sleutelwoorden daarbij zijn actuele kennis en een betere samenwerking met de patiënt als regisseur. Oefentherapeuten Mensendieck en Cesar hebben de afgelopen jaren een landelijk netwerk opgericht met gespecialiseerde oefentherapeuten op het gebied van chronisch pijn die werken volgens een protocol. Het landelijk netwerk oefentherapeuten chronische pijn (NCP) heeft zich als partner aangesloten bij Pijn Samen, de drijvende kracht achter bovenstaand initiatief.

Direct of indirect, we hebben allemaal te maken met chronische pijn en de gevolgen daarvan. Bij chronische pijnklachten is een duidelijk oorzaak niet altijd te benoemen en kan het een eigen leven gaan leiden. Chronische pijn beïnvloed – naast het lichamelijke aspect – ook uw relaties, werk vriendschappen, hobby’s en hoe u de kwaliteit van leven ervaart. In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid met zich mee.

Op woensdag 28 september wordt een gratis lezing over (chronische) pijn in Mensendieck praktijk Breezand gegeven. De lezing is van 19:00u-20:00u. Meld u nu aan op mirjam@mensenco.nl


de neuroloog heeft me naar de Mensendieckpraktijk verwezen. Ik heb daar veel baat bij. Het is heel duidelijk welk doel de oefeningen hebben en dat motiveert om ook zelf te oefenen en in de praktijk te brengen. Je voelt letterlijk hoe het moet.

Contact

Mensendieck praktijk Breezand

Zandvaart 176

1764 NX Breezand

06-40096287S


 Afspraak maken Geef uw mening op ZorgkaartNederland

Copyright © 2017. All Rights Reserved.