Sykegrep is een behandeltechniek voor de weke delen en gewrichten die van oorsprong uit Noorwegen komt. Sykegrep heeft tot doel het functioneren van gewrichten en omliggende weefsels – spieren en bindweefsel, de ademhaling en de circulatie te verbeteren. Daarnaast heeft het een positieve uitwerking op het lichaamsgevoel (bewegingsgevoel) en bewegingsangst.

Sykegrep is geen is op zichzelf staande behandeling, maar wordt altijd toegepast als onderdeel van de actieve behandeling. Kern van de oefentherapeutische behandeling is een gedragsveranderingsproces: de patiënt leert vanuit een gezondheidsperspectief de eigen dagelijkse bewegingen/activiteiten te zien, te voelen, te doen en te beoordelen. Ook het geleid actieve of passieve behandelen wordt binnen deze context van gedragsverandering geplaatst. Het is dan gericht op het vergroten van kennis en inzichten op het verbeteren van de voorwaarden van functies en vaardigheden.

de neuroloog heeft me naar de Mensendieckpraktijk verwezen. Ik heb daar veel baat bij. Het is heel duidelijk welk doel de oefeningen hebben en dat motiveert om ook zelf te oefenen en in de praktijk te brengen. Je voelt letterlijk hoe het moet.

Contact

Mensendieck praktijk Breezand

Zandvaart 176

1764 NX Breezand

06-40096287S


 Afspraak maken Geef uw mening op ZorgkaartNederland

Copyright © 2017. All Rights Reserved.